Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni põhitegevused:

  • liikmete sisu monitooring veebikeskkondades, õigustrikkuva sisu eemaldamine;
  • muusika- ja audiovisuaalteoste kasutamise seaduslikkuse kontroll;
  • teadlikkuse tõstmine autoriõigustest, erinevate teadvustustegevuste korraldamine;
  • koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga autoriõiguse rikkumiste tõkestamiseks;
  • koostöö valitsusasutustega intellektuaalse omandi kaitset puudutava õigusloome väljatöötamisel;
  • koostöö katusorganisatsioonidega Motion Picture Association – EMEA ja IFPI autoriõiguse rikkumiste tõkestamiseks.